Privatlivspolitik Asia Food Store

 

Dataansvarlig
Det er Asia Food Store ( Heaven Asia Food ApS), der er dataansvarlig for dine personlige oplysninger.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Heaven Asia Food ApS
Slangerupgade 1 A st
3400 Hillerød
CVR: 41975962
info@asiafoodstore.dk
asiafoodstore.dk

Vi respekterer dine personlige oplysninger. Vi har aldrig solgt og vil aldrig sælge dem til tredjeparter. Vores politik er, at vi udelukkende bruger dine data til at give dig den bedste og mest relevante købsoplevelse, så vi kan gøre din hverdag nemmere, Vi gør derudover alt for at sikre, at brugen af dine data bliver mere gennemskuelig for dig.


I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan asiafoodstore.dk (“Asia Food Store”, ”vi”, “vores” eller “os”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

Oversigt over privatlivspolitik:
Indsamling af personoplysninger
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Opbevaring af persondata
Dine rettigheder
Henvendelser og klager
Links til andre hjemmesider
Ændringer af privatlivspolitikken
Kontakt

Indsamling af personoplysninger
Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Dine personoplysninger giver os mulighed for at give dig en god og relevant service. Når du er kunde hos asiafoodstore.dk, accepterer du de behandlinger af din personoplysninger, der er nævnt i denne persondatapolitik.

Dette omfatter: Oplysninger til brug for levering af varer fra asiafoodstore.dk.
Når du opretter en profil eller foretager et køb, opgiver du selv oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail, og om du handler på vegne af dig selv eller et firma eller offentlig institution. Disse oplysninger bruger vi til at kunne levere varer til dig og for at kunne informere dig andre forhold der er relevante for dig som kunde, som f. eks. ændringer eller forsinkelser i din levering. Disse oplysninger bruges også i tilfælde af tilbagekaldelser eller andre lovpligtige forhold i forhold til de varer, du har købt. Det vil fremgå af de relevante formularer på hjemmesiden, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke få leveret varer fra Asia Food Store eller benytte de pågældende ydelser og services fra Asia Food Store.


Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

Oplysninger køb og levering af varer og tjenester
Vi bruger dine personlige oplysninger om køb og levering af varer og tjenester til, at vi kan identificere dine favoritvarer og hermed sikre, at du får de mest relevante vareanbefalinger og budskaber fra asiafoodstore.dk. Informationerne bruges også i forbindelse med informationer som tilbagekaldelser m.m.

Andre oplysninger du selv har opgivet på hjemmesiden
Andre oplysninger du selv har opgivet på hjemmesiden for at sikre relevant kommunikation fra os. Det kan være f.eks. køn, fødselsdato, husstandens sammensætning, særlige hensyn (fx allergener), kæledyr, varepræferencer (f. eks. økologi). Disse informationer bruger vi udelukkende til at sikre, at du får relevante vareanbefalinger og budskaber.

Oplysninger om din adfærd på hjemmesiden
Vi indsamler informationer om din adfærd, når du besøger asiafoodstore.dks hjemmeside. Dette omfatter oplysninger omkring din adfærd på hjemmesiden, såsom hvilke sider du har besøgt, i hvilken rækkefølge og hvor du har klikket. Disse bruger vi til at sikre, at du får den bedste og mest relevante oplevelse på hjemmesiden og for at optimere vores hjemmeside. Dette omfatter også oplysninger, der sendes fra din enhed (telefon, tablet, eller computer) når du bruger Asia Food Store.
Dette kan være oplysninger om din enheds-id, enhedstype, browsertype, længden af besøget, geografisk placering, henvisnings-URL, elektronisk adresse (fx IP- og MAC-adresse), terminaludstyr- og forbindelsesoplysninger, præferencer og oplysninger vedrørende din brug af Asia Food Store og vores tjenester. Disse personoplysninger indsamles via cookies, tracking-url’er, beacons m.v.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Gennemførelse af køb via vores webshop
• Administration af din relation til os som kunde og din profil
• Drift og optimering af vores webshop for at give dig den bedst mulige brugeroplevelse herunder udarbejdelse af statistik i anonymiseret form
• Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring
• Hvis du tidligere har købt varer i webshoppen, sender vi dig eventuelt markedsføringsmateriale, der angår produkter svarende til dine tidligere køb hos os


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Indgåelse af aftale om køb af varer eller ydelser via vores webshop, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
• Opfyldelse af markedsførings- og bogføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
• Vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger som kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
– Kontaktoplysninger fx navn, fakturerings adresse, leveringsadresse, telefonnummer, mail
– Betalingsoplysninger
– Kodeord
– Ordreoversigt
– Mest købte varer
– Oplysning om specielle ønsker i forbindelse med ordre

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af hjemmesiden. • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.
• Revisorer, advokater og andre rådgivere


Virksomheder, der gør ting for at få dine køb til dig, såsom betalingstjenesteudbydere, lagerhuse, ordrepakkere og leveringsselskaber


Professionelle serviceudbydere, såsom marketingagenturer, reklamepartnere og websitearrangører, hvem, hvem hjælper os med at drive vores forretning.

Kreditreferencemyndigheder, retshåndhævende myndigheder og bedrageribekæmpelsesorganer, så vi kan hjælpe med at forebygge svindel Virksomheder, der er godkendt af dig, når du bestiller – f.eks. ePay, hvor du vælger at bruge deres betalingstjeneste.


Vi kan forsyne tredjeparter med aggregerede, men anonymiserede oplysninger og analyser om vores kunder, og inden vi gør det, sørger vi for, at det ikke identificerer dig.


Vi har vores webshop gennem WooCommerce og betalingssystemet gennem Stripe, som fungerer som vores databehandlere. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i WooCommerce datacentre.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi anvender mail-programmet MailChimp. I forbindelse med håndtering af bl.a. mail-udsendelser overføres det indtastede og din mail til data-behandleren i USA (tredjeland uden for EU/EØS). MailChimp opfylder vilkårene for den europæiske GDPR-forordning idet virksomheden er underlagt “Privacy Shield” sikkerhedsreglerne med EU.

Opbevaring af persondata
Så længe du er kunde hos os opbevarer vi dine persondata.
Vi gemmer dine persondata i 3 år efter, du sidst har handlet hos Asia Food Store. Dette gør vi for at sikre at du får en god og relevant kundeoplevelse, når du vender tilbage for at handle på Asia Food Store.
Vi gemmer også dine fakturaer i op til 6 år i henhold til bogføringsloven.
Har du ikke handlet i 3 år, vil alle dine data blive anonymiseret, og dine personhenførbare data vil blive slettet. Din kundeprofil vil ligeledes blive lukket.

Dine rettigheder
Når vi indsamler og bruger dine persondata, har du en række rettigheder.
Hvis du vil udøve disse rettigheder skal du kontakte kundeservice ved at sende en mail til info@asiafoodstore.dk.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.
Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
Beder du om at modtage dine personoplysninger skal du kontakte kundeservice. Du vil derefter få adgang til dine personoplysninger inden for 30 dage i en maskinlæsbar form.

Ret til indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine persondata til særlige formål. Du kan f.eks. gøre indsigelse imod behandling af dine persondata til direkte markedsføringsformål, herunder profilering.

Ønsker du ikke at dine personplysninger bliver behandlet til at målrette din kundeoplevelse når du handler på Asia Food Store, så opfordrer vi dig til, ikke at logge ind. Når du ikke er logget ind indsamler vi kun informationer i form af cookies men kæder ikke dette sammen med dine personhenførbare informationer i din profil. Du kan heller ikke bruge favoritter, eller andre funktioner der bygger på tidligere adfærd og køb.

Hvis du gør indsigelse imod vores behandling af dine persondata til direkte markedsføringsformål , skal du være opmærksom på, at du ikke længere kan benytte asiafoodstore.dk, som bruger, der er logget ind.

Hvis du gør indsigelse imod vores behandling af dine persondata til direkte markedsføringsformål , vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Indsigelsen berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Ret til berigtigelse
Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er ukorrekte eller ufuldstændige, kan du give os besked herom, så vi kan opdatere dine oplysninger.

Ret til at blive glemt
Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Vi vil slette dine personhenførbare oplysninger så hurtigt som muligt, dog indenfor 30 dage Købsdata og adfærdsdata vil blive anonymiseret og vil ikke kunne henføres til dig. Nogle data såsom fakturaer vil vi beholde i henhold til bogføringsloven og andre lovmæssige hensyn.

Når du beder os om at slette dine personoplysninger vil vi indenfor 30 dage lukke din konto, da du ikke længere vil kunne benytte Asia Food Stores funktioner.

Ret til begrænsning
I kombination med dine andre rettigheder kan du anmode os om at begrænse anvendelsen af dine persondata, f.eks. i stedet for komplet sletning eller under vores vurdering af din indsigelse.

Henvendelser og klager
I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Links til andre hjemmesider mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmeside ejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

Ændringer af privatlivspolitikken
Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se, hvornår politikken sidst er blevet opdateret nederst på denne side.

Kontakt
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Heaven Asia Food ApS
CVR: 41975962
E-mail kundeservice: info@asiafoodstore.dk
Slangerupgade 1 A st
3400 Hillerød
Privatlivspolitik er senest opdateret den 09. 02. 2022.